NVIDIAs kontrollpanel innehåller många inställningar för NVIDIA-grafikkortet. Användare kan konfigurera grafiska inställningar för spel och programvara därifrån. Så det här är en mycket viktig app för användare med datorer som har NVIDIA GPU:er.

Vissa användare har rapporterat ett konstigt problem där NVIDIA Control Panel försvinner i Windows 11/10. Användare kan inte hitta den appen på skrivbordets snabbmeny, i systemfältet eller i Windows Kontrollpanel när det problemet uppstår. Som ett resultat kan de inte komma åt den appen. Så här kan du fixa en saknad NVIDIA-kontrollpanel i Windows 11/10.

1. Kontrollera och aktivera alla NVIDIA-tjänster

Problem med att NVIDIA-kontrollpanelen saknas kan uppstå eftersom vissa NVIDIA-tjänster är inaktiverade. Således är att aktivera och starta alla NVIDIA-tjänster ett sätt att du kan återställa den saknade grafikpanelen i Windows 11/10.

2. Uppdatera drivrutinen för ditt NVIDIA-grafikkort

Eftersom NVIDIA Control Panel är nära knuten till sitt grafikkort, kan den saknas på grund av en föråldrad eller inkompatibel NVIDIA-drivrutin. Därför rekommenderas det att du uppdaterar drivrutinen för ditt NVIDIA-grafikkort om det är inaktuellt. Du kan göra detta manuellt eller med drivrutinsuppdateringsprogram från tredje part.

Så här kan du manuellt uppdatera drivrutinen för NVIDIA-grafikkortet.

Öppna DirectX Diagnostic Tool.

Klicka på fliken Prestanda där för att se detaljerna om ditt NVIDIA-grafikkort. Där kan du se datum och versionsinformation för drivrutinen för att kontrollera om den behöver uppdateras.

Välj alternativknappen NVIDIA Graphics Driver i fönstret NVIDIA Installer som öppnas.

3. Installera om drivrutinen för ditt NVIDIA-grafikkort

Om ditt NVIDIA-grafikkort redan har den senaste drivrutinen, försök att installera om dess drivrutin istället. Så här kan du installera om NVIDIA GPU-drivrutinen.

Ladda ner och installera det senaste NVIDIA-drivrutinspaketet för ditt grafikkort som nämnts för den tidigare upplösningen.

4. Försök att öppna NVIDIA Kontrollpanel från Utforskaren

Försök att leta efter NVIDIA Control Panel i File Explorer. nvcplui.exe är den specifika filen att öppna Kontrollpanelen för att se. Om du kan hitta nvcplui.exe i Utforskaren kan du försöka öppna den därifrån. Det här är de olika mappsökvägarna där du måste leta efter filen nvcplui.exe.

Om du inte kan hitta mappen Control Panel Client, är nvcplui.exe förmodligen inom den WindowsApps-mappsökväg som anges ovan. WindowsApps är dock inte en lättillgänglig mapp. Du måste ta äganderätten till den mappen för att öppna den. Du kan ta äganderätten till den mappen med ett av mjukvarupaketen i MUO:s guide “Ta ägarskap över Windows 10-filer och mappar”.

Om du hittar filen nvcplui.exe i Utforskaren, högerklicka på den för att välja Kör som administratör för att öppna NVIDIAs kontrollpanel. Klicka sedan på Skrivbord högst upp i fönstret. Välj alternativet Lägg till skrivbordskontextmeny och Visa meddelandefältikon för att återställa det till systemfältet och skrivbordets snabbmeny.

5. Kopiera filen NVDisplay.Container till mappen Startup

Filen “NVDisplay.Container” för NVIDIA Display Container LS-tjänsten. Att lägga till den filen i Windows Startup-mapp kan också fixa den saknade NVIDIA-kontrollpanelen. Så här kan du kopiera den filen till Startup-mappen.

6. Installera om NVIDIA Kontrollpanel

Som en sista utväg, försök att installera om NVIDIA Control Panel. Du kan installera om NVIDIA Control Panel genom att avinstallera den via Inställningar.

Installera om din NVIDIA-kontrollpanel med dessa korrigeringar

Även om du kan konfigurera de grafiska alternativen i spelet, är det bättre att implementera universella inställningar via NVIDIAs kontrollpanel. Du kan återställa din saknade NVIDIA-kontrollpanel i Windows 11 och 10 genom att tillämpa ovanstående möjliga korrigeringar. Du kommer då återigen att kunna komma åt och ändra de grafiska inställningarna efter behov.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *